Gemeenteraad Voorne aan Zee verzorgt gastlessen op het Penta College Bahûrim in Brielle

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Voorne aan Zee heeft recentelijk gastlessen verzorgd op het Penta College Bahûrim in Brielle. Het doel van deze lessen was om inwoners, ondernemers en jongeren meer te betrekken bij het raadswerk en hen hierover te informeren. De lessen waren gericht op de klassen 3-havo en 3-mavo en hebben in totaal meer dan 80 leerlingen bereikt.

Inhoud van de lessen

Tijdens de lessen kregen de leerlingen meer informatie over de gemeenteraad en het werk van de raadsleden. Er werden verschillende stellingen voorgelegd aan de leerlingen, die ze vervolgens beargumenteerd moesten beantwoorden. De stellingen waren onder andere gerelateerd aan onderwerpen zoals betaalbare woningen in Voorne aan Zee en recreatiemogelijkheden voor jongeren in Brielle.

Reacties van betrokkenen

Marieke Aantjes, docent maatschappijleer, merkte op dat sommige leerlingen het makkelijker vonden om te reageren dan anderen. Ze vond het een leuke manier om een andere soort les aan te bieden aan haar leerlingen. Aan het einde van de les werd de kennis van de leerlingen getest en de winnaars ontvingen een leuke prijs.

Toekomstige plannen

De gemeenteraad is momenteel in gesprek met andere scholen in Voorne aan Zee om ook daar gastlessen te verzorgen. Raadslid Richard de Zoete merkte op dat debatteren de spreek- en luistervaardigheden van leerlingen vergroot en burgerschapscompetenties zoals kritisch denken, argumenteren en respect tonen voor de meningen van anderen versterkt. Hij kijkt ernaar uit om de leerlingen volgend jaar in de raadzaal te ontvangen om te debatteren over onderwerpen die relevant zijn voor de jeugd.

Er werd ook een flyer uitgedeeld aan geïnteresseerden om zich aan te melden als Gast van de Raad tijdens een raadsvergadering.