Grote opkomst bij informatieavond over kernenergie in Oostvoorne

2 maanden geleden gepubliceerd

Er was maandagavond een grote opkomst bij de informatieavond over de geplande nieuwbouw van twee kerncentrales in Nederland. De bijeenkomst werd gehouden in en rond het Van Marion hotel in Oostvoorne en er was geen parkeerplek meer te vinden.

Expertise en vragen

Experts van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming waren aanwezig om vragen van de bezoekers te beantwoorden. Volgens een van de beleidsmedewerkers was de sfeer positief en waren er veel technisch geïnteresseerde mensen aanwezig.

Locatie kerncentrales

Er was veel discussie over de mogelijke locaties van de nieuwe kerncentrales. Hoewel er een voorkeur is voor Borssele, wordt ook de Maasvlakte als een geschikte locatie gezien. Volgens de beleidsmedewerker van Economische Zaken is er nog geen definitieve beslissing genomen en wordt er in heel Nederland gezocht naar geschikte plekken. Een definitieve beslissing wordt in het tweede kwartaal van 2025 verwacht.

Aantal reactoren

Er is ook een motie aangenomen om een scenario uit te werken voor de komst van vier reactoren in 2040. Deze motie moet nog worden goedgekeurd door het kabinet, maar er wordt al gestart met een aanvullend onderzoek.

Opslag kernafval

Tijdens de bijeenkomst werd ook de opslag van kernafval besproken. In Nederland wordt radioactief afval momenteel minstens 100 jaar bovengronds opgeslagen bij de Centrale Opslag voor Radioactief Afval (COVRA) in Zeeland. Na deze periode wordt het afval in principe in de diepe ondergrond opgeborgen, maar er wordt ook naar andere opties gekeken.

Inspraak

Tot en met 4 april 2024 kunnen burgers reageren op de plannen voor de nieuwbouw van de kerncentrales. Dit kan zowel online als telefonisch op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.